Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Recenta intrare în vigoare a pachetului de legi care reformează sistemul penal din România aduce o serie de modificări importante instituţiei răspunderii penale în dreptul muncii. Astfel, legiuitorul realizează o concentrare infracţiunilor ce formează răspunderea penală în dreptul muncii într-un număr mai redus de acte normative, prin abrogarea unor infracţiuni. De asemenea, o parte dintre aceste fapte sunt preluate în noul Cod penal. Totodată, se aduc modificări majorităţii infracţiunilor, fie sub aspectul conţinutului lor, fie sub aspectul sancţiunii prevăzute de lege.

Cuvinte-cheie: infracţiune; răspundere penală; Codul muncii; noul Cod penal.

Abstract: The recent entry into force of the package of laws which reforms the criminal justice system in Romania, brings a number of important changes in labour law institutions criminal responsibility. Thus, the legislature implements a concentration of the offenses that form the criminal liability in labour law in fewer normative acts, by repealing certain crimes. Also, some of these facts are taken by the Criminal Code. However, changes are beimade to most offenses either under the aspect of their content, either in terms of the penalty provided by law.

Keywords: crime; criminal responsibility Labour Code; the new Criminal Code.