Autor: Alexandru ŢICLEA

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Prin noile norme penale (Codul penal, Codul de procedură penală şi legile de punere a lor în aplicare) au fost operate modificări ale legislaţiei muncii. Modificările privesc, în special, unele cazuri de suspendare şi încetare a contractului individual de muncă, precum şi dispoziţiile referitoare la răspunderea penală din Codul muncii şi Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Cuvinte-cheie: noile norme penale; dreptul muncii; modificări.

Abstract: Through the new criminal rules (penal Code, Code of penal procedure and theirs implementation laws) have been operated changes in labor law. Amendments concern, in particular, some cases of suspension and cessation of employment contract, as well as provisions relating to criminal liability from Labour Code and Law No. 319/2006 on safety and health at work.

Keywords: new criminal rules; labor law; amendments.