Autor: Adelina DUŢU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 8/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Articolul îşi propune să analizeze infracţiunile privind nerespectarea hotărârilor judecătoreşti în materia raporturilor de muncă, şi anume: neexecutarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat şi neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată.Iniţial, infracţiunile menţionate au fost reglementate de Codul muncii, în prezent abrogate de art. 127 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, şi preluate, cu unele modificări, de art. 287 din actualul Cod penal.

Cuvinte-cheie: art. 287 C. pen.; nerespectarea hotărârilor judecătoreşti în materia raporturilor de muncă.

Abstract: The aim of the present paper was to review the crime for failure to comply with decisions of the court in the matter of employment relationships, namely inexecution court’s decisions wherethrough was disposed reincorporation in work of an employee and inexecution court’s decisions concerning payment of wages within 15 days of the date of the request for execution addressed to the employer by the party concerned. Initially, crimes referred to have been regulated by the Labor Code, currently rescinded by Article 127 paragraph 1 of the Law No 187/2012 for the implementation of the Law no. 286/2009 on the Penal Code, and taken over, with some amendments, by Article 287 of the current Penal Code.

Keywords: Article 287 Penal Code; unconformation decisions of the court in the matter of employment relationships.