Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 12/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: În urma unui proces de reformă a legislaţiei penale sociale care a durat aproape 10 ani, în Belgia a fost adoptat Codul penal social. Act normativ de o importanţă deosebită, Codul penal social reuneşte în cuprinsul său sancţiunile penale şi administrative aplicabile pentru încălcări ale dispoziţiilor de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale care anterior erau prevăzute în numeroase acte normative. Prin reunirea tuturor sancţiunilor penale şi administrative într-un singur act normativ s-a creat un sistem unitar de norme prefect corelate cu prevederile generale ale dreptului penal şi ale procedurii penale, fapt ce asigură Codului penal social belgian statutul de model de urmat şi în legislaţiile altor state.

Cuvinte-cheie: Cod penal social; infracţiuni; sancţiuni penale; sancţiuni administrative.

Abstract: As a result of a process of social reform on criminal law that lasted almost 10 years, Belgium has adopted the Social Penal Code. An normative act of special importance, the Social Penal Code brings together penal and administrative sanctions applicable for the infringements of the provisions of labor law and social security law that earlier were stated in many normative acts. By bringing together all the criminal and administrative penalties in a single act created a unified system of rules perfect correlated with the general provisions of criminal law and criminal procedure, which ensures to the Belgian Criminal Code, the model status that should be followed in the legislations of other states.

Keywords: The Social Penal Code; offenses; criminal sanctions; administrative sanctions.