Autor: VOLONCIU Nicolae, MARIN Cătălin

Publicat în: Caiete de Drept nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn lumina actualului Cod de procedură penală, dreptul la apărare constituie unul dintre principiile fundamentale ale aplicării legii procesual penale. Având în vedere natura juridică complexă a dreptului la apărare, părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat. Potrivit legii, părţile, subiecţii procesuali principali, dar şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării. În noua viziune procesual penală, avocatul se înfăţişează ca un subiect procesual distinct, care asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali, în condiţiile legii.

Cuvinte-cheie: drept la apărare, avocat, asistenţa juridică, reprezentarea, consultarea dosarului.

Titlul lucrării în engleză: The right to defence and the lawyer, a self-standing procedural subject in the current criminal procedural regulation

Abstract: According to the new Criminal Code of Procedure, the right to an adequate defence represents one of the principles of criminal procedure law. Due to the complex legal nature of the right to defence, the parties and main subjects in the proceedings have the right to defend themselves or be assisted by a counsel. According to the law, the parties, the main subjects in the proceedings and the counsel have the right to be given the adequate time and facilitations needed for preparing the defence. According to the new Criminal Code of Procedure, the counsel is portrayed as a distinct participant who assists or represents parties or main subjects in criminal proceedings, under the law.

Keywords: right to defence, counsel, legal assistance, representation, case file consultation.