Autor: Mihai Adrian HOTCA

Publicat în: Revista română de drept penal al afacerilor nr. 4/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Bancruta frauduloasă este o infracţiune complexă. Natura complexă a acestei infracţiuni ne ajută să înţelegem mai bine corelaţia existentă între bancruta frauduloasă şi alte infracţiuni, justifică sau ar trebui să justifice cuantumul sancţiunilor sau reglemen-tarea cauzelor care înlătură răspunderea penală. Acest articol tratează consecinţele produse pe planul dreptului penal de stabilirea naturii complexe a infracţiunii de bancrută frauduloasă.

Cuvinte-cheie: insolvenţă; bancrută frauduloasă; infracţiune complexă; infracţiune simplă; infracţiune de rezultat; infracţiune de pericol; unitate infracţională.

Titlul lucrării în engleză: The nature of fraudulent bankruptcy

Abstract: Fraudulent bankruptcy is a complex crime. The complex nature of this crime helps us to better understand the correlation between fraudulent bankruptcy and other crimes, justifies or should justify the amount of sanctions or the regulation of cases that exclude criminal liability. This article deals with the criminal law consequences of establishing the complex nature of the fraudulent bankruptcy offense.

Keywords: insolvency; fraudulent bankruptcy; complex crime; simple crime; result offense; danger offense; unity of criminal offense.