Autor: Bogdan AURESCU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2016

Rezumat:  Secțiunea conține o prezentare a celor mai importante cauze aduse în fața Curții Internaționale de Justiție, a Curții Penale Internaționale și a Curților Penale Speciale și, de asemenea, o trecere în revistă a tratatelor sau acordurilor încheiate, conferințele fiind organizate și celebrarea evenimente semnificative cu impact atât internațional, cât și național.

Cuvinte-cheie: Curtea Internațională de Justiție; evenimente semnificative cu impact atât internațional, cât și național.

Titlul lucrării în engleză: International TopicalityJanuary 2016

Abstract: The section contains a presentation of the most important cases brought before the International Court of Justice, the International Criminal Court and the Special Criminal Courts and also a review of the treaties or agreements concluded, the conferences being organized and the celebration of significant events with both international and national impact.

Abstract:Keywords: International Court of Justice; significant events with both international and national impact.