Autor: Mirel DUMITRU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2016

Disponibilaici.

Rezumat: Articolul evidențiază distincția dintre începerea urmăririi penale cu privire la fapta – cunoscută în doctrina juridică ca in rem – și urmărirea penală cu privire la o persoană – in personam – pe care actualul Cod o face, spre deosebire de vechiul Cod de procedură penală. Sunt prezentate cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea urmăririi penale, actele de urmărire penală care se pot face după începerea urmăririi penale in rem, activitățile care se pot desfășura numai în stadiul urmăririi penale in personam, extinderea a urmăririi penale sau modificarea încadrării juridice a faptelor și punerea în mișcare a acțiunii penale.

Cuvinte-cheie: urmărire penală; organul de cercetare de competenta politiei judiciare; competența procurorului; noul Cod de procedură penală.

Titlul lucrării în engleză: Commencement and expanding of the criminal investigation in rem and in personam. The competence limits of the investigation body of the judicial police and the prosecutor in the sense of the new criminal procedure Code

Abstract:The article points out the distinction between the commencement of the criminal investigation regarding the act – known in the legal doctrine as in rem – and the criminal investigation regarding a person ¬– in personam – that the current Code does, unlike the old criminal procedure Code. There are presented the cases that prevent the initiation and exercising of the criminal proceedings, the prosecution acts that can be done after the commencement of the criminal investigation in rem, the activities that can be done only in the criminal investigation in personam stage, the expanding of the criminal investigation or changing the legal classification of the facts and the initiation of the criminal proceedings.

Keywords: criminal investigation; the investigation body of the judicial police’s competence; the prosecutor’s competence; the new criminal procedure Code.