Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Prezentul studiu se concentrează pe cadrul juridic general al participării victimelor infracţiunilor în procesul penal, accentul fiind plasat pe drepturile persoanei vătămate. Sunt supuse analizei atât instrumentele normative adoptate la nivelul UE în materie, cât şi dispoziţiile din Codul de procedură penală român – cu modificările şi completările aduse recent prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 şi Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – şi, respectiv, din legile speciale. Mai mult, jurisprudenţa aferentă asigură dinamismul drepturilor persoanei vătămate în procesul de aplicare a legii.

Cuvinte-cheie: procesul penal; subiect principal; participarea victimei; drepturile victimei; victimă vulnerabilă; acces la justiţie; justiţie restaurativă.

Titlul lucrării în engleză: The Rights of the Victim within the Criminal Proceedings

Abstract: The present paper outlines the legal framework pertaining to the participation of the victim of an offence within the criminal proceedings, the emphasis being placed on the victim’s rights. Both the EU legal instruments in the field and the Romanian provisions set out under the Criminal Procedure Code – as recently amended and supplemented by the Government Emergency Ordinance No. 18/2016 and Law no. 151/2016 regarding the European protection order and the amending and supplementing of certain legal acts – as well as under specific pieces of legislation are analyzed. Moreover, the relevant case law ensures the dynamism of the victim’s rights in the law enforcement process.

Keywords: criminal proceedings; main subject; victim’s participation; victim’s rights; vulnerable victim; access to justice; restorative justice.