Autor: Gabriel PĂDURAU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În lucrarea de față dorim să aducem în atenție câteva modalități și metode generale prin care efectuarea cercetării la fața locului să contribuie la aflarea răspunsurilor cu privire la lămurirea împrejurărilor în care a avut loc un eveniment.

Cuvinte-cheie: cercetare la fața locului; criminalistică; urme; probe.

Titlul lucrării în engleză: Criteria, tactics and basic methods used in crime scene investigation

Abstract: In this paper we want to present some general ways and methods by which conducting a crime scene investigation can bring an important contribution to finding out the answers regarding the clarification of the circumstances in which certain facts happened.

Keywords: crime scene investigation; forensics; traces; evidence.