Autor: Efim OBREJA, Nicolae GURĂU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Determinarea vechimii executării documentelor, în special a vechimii absolute, este o sarcină actuală și relativ dificilă. În prezenta comunicare venim cu un caz concret din practica noastră de expertiză judiciară, în cadrul căreia a fost determinată vechimea absolută a două documente pretins istorice, despre care se presupunea că sunt din prima jumătate a sec. XVII și, respectiv, până la anii 40 ai sec. XIX. Vechimea absolută a executării documentelor a fost determinată prin intermediul examinărilor tehnice ale documentelor și a scrisului.

Cuvinte-cheie: acte; stabilirea vechimii absolute; expertiza judiciară.

Titlul lucrării în engleză: Determining the absolute age of the allegedly historical documents from 17th and 19th centuries: case study

Abstract: Determining the age of execution of the documents, especially absolute seniority, is a current and relatively difficult task. This task can be solved in different ways, in particular through technical examinations of documents, as well as examinations of document materials and writing. In determining the absolute age of the documents, an important factor is the experience gained in conducting forensic examinations. In this context we come up with a concrete case from our practice of judicial expertise, in which the absolute seniority of two allegedly historical documents were determined, which are supposed to be from the first half of the XVIIth century and respectively until the 40s of the XIX century.

Keywords: documents; determination of absolute seniority; judicial expertise.