Autor: Mihail GHEORGHIȚĂ, Anatol ROTARI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Este cunoscut faptul că experții, utilizând cunoștințele lor de specialitate, contribuie cu succes la stabilirea adevărului în cauzele penale, civile și contravenționale, prin efectuarea expertizelor judiciare Spre deosebire de alte procedee probatorii, expertiza judiciară este cel mai puțin supusă subiectivismului în aprecierea stărilor de fapt și împrejurărilor care constituie probe în cauza cercetată sau examinată în instanța de judecată. Totodată, este de menționat că și experții uneori comit anumite greșeli, iar rapoartele de expertiză au uneori anumite lacune, care pot fi reparate prin audierea experților.

Cuvinte-cheie: cunoștințe speciale; expert judiciar; raport de expertiză; temei; audiere; tactică; scopul audierii.

Titlul lucrării în engleză: The grounds, process and tactics of the judicial expert hearing

Abstract: It is well known that the special knowledge of experts is successfully used by conducting forensic expertise for establishing the truth in criminal, civil and misdemeanor cases. Unlike other legal resources of proof, judicial forensic expertise is the least liable to subjectivism in assessing the facts and circumstances that constitute evidence in the case investigated or examined in court. At the same time, it should be noted that experts sometimes make certain mistakes and admit certain shortcomings, which can be remedied by hearing them.

Keywords: special knowledge; forensic expert; expert’s report; basis; hearing; tactics; purpose of the hearing.