Autor: Remus Jurj-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Achiziționarea de către ziariști a unor arme de foc de pe piața neagră în scopul susținerii tezelor unui articol pe care îl scriau despre piața neagră locală a armelor, nu beneficiază de protecția art. 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (denumită în continuare Convenția), deoarece condamnările reclamanților nu s-au bazat pe restricții specifice celor privind presa, ci ei au fost condamnați numai din cauza incapacității lor de a se conforma Legii privind regimul armelor, care este aplicabilă tuturor.

Cuvinte-cheie: libertatea de exprimare; mediu infracțional.

Titlul lucrării în engleză: Freedom of speech – inapplicable in the case of the journalists that have committed specific actions to buy firearms in a criminal environment, for the purpose of creating sensational news

Keywords: freedom of speech; criminal environment.