Autor: Augustin LAZĂR; Elena Giorgiana HOSU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Dispoziții legale incidente în materie. Prezentare. Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (în continuare Legea nr. 46/2008 sau Codul silvic), republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cuvinte-cheie: infracțiuni silvice; hotărâre judecătorească.

Titlul lucrării în engleză: The analysis of final decisions in cases regarding forest offences

Keywords: forest offences.