Autor: BUGNAR Oana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatEvaziunea fiscală reprezintă un domeniu complex nu doar din perspectiva modalităţilor concrete de comitere ci şi din perspectiva interpretării şi aplicării normelor de incriminare. Un scurt examen jurisprudenţial dovedeşte că interpretarea noţiunii de operaţiune fictivă nu este una unitară la nivelul instanţelor naţionale. De asemenea, nici opiniile doctrinare nu converg înspre o interpretare unitară, motiv pentru care prezentul material reprezintă o încercare de a identifica anumite criterii utile în a „selecta” acele situaţii în care reţinerea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 se justifică. Dacă în doctrina străină s-a făcut distincţie între fictivitatea materială şi juridică, în opinia noastră o mai utilă distincţie ar fi între fictivitatea care vizează componenta economică a operaţiunii şi fictivitatea unor elemente adiacente. În consecinţă, prezentul material reprezintă o încercare de a aduce în discuţie această distincţie şi de a demonstra utilitatea acesteia în interpretarea şi aplicarea art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; operaţiune fictivă; jurisprudenţă; fictivitate materială; fictivitate juridică; fictivitate economică.

Titlul lucrării în engleză: The notion of fictitious operation from the perspective of art. 9 paragraph (1) letter c) of Law no. 241/2005. Brief case-law examination and a new criterion in the delimitation of criminal-related facts

Abstract: Tax evasion is a complex area not only in terms of concrete ways of committing the actus reus, but also from the perspective of interpreting and applying the law. A brief case-law examination proves that the interpretation given to the notion of fictitious operation is not unitary among national courts and neither among law theorists, which is why this material represents an attempt to identify some useful criteria in „selecting” those situations in which the intervention of criminal law is justified. If, in foreign doctrine, a distinction was made between material and legal fictiveness, in our opinion a more useful distinction would be between the fictitiousness of the economic component of the operation and the fictitious character of adjacent elements, when compared to the operation. Accordingly, the present material is an attempt to bring this distinction into question and to demonstrate its usefulness in the interpretation and application of Article 9 paragraph (1) letter c of Law no. 241/2005.

Keywords: tax evasion, fictitious operation, case-law, material fictiveness, legal fictiveness, economical fictiveness.