Autor: Augustin LAZĂR

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Problematica reglementării și implementării instituției Procurorului European (European Public Prosecutor’s Office, denumit în continuare EPPO), precum și a Regulilor Model de procedură penală ale Uniunii Europene (denumită în continuare U.E.) a fost reexaminată, cu progrese semnificative, în cursul dezbaterilor realizate în plen și pe ateliere de cercetare, la lucrările Reuniunii raportorilor naționali, încheiată cu Conferința practicienilor și experților europeni (denumită în continuare Conferința) pe tema „Procurorul European. Reguli Model de procedură penală ale U.E.”, organizată de Universitatea din Luxemburg, în perioada   13-15 iunie 2012

Cuvinte-cheie: procurorul European; Comisia Europeană.

Titlul lucrării în engleză: The European Prosecutor’s Office – the retrospection of the scientific research preceding the proposals of the European Commission

Keywords: The European Prosecutor’s Office; the European Commission.