Autor: Remus Jurj-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prin Hotărârea din 5 iulie 2016, în cauza Buzadji contra Republicii Moldova (cererea nr. 23755/07), Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare C.E.D.O. sau Curtea de la Strasbourg) a hotărât, în unanimitate, că a fost încălcat art. 5 paragr. 3 (dreptul la libertate și siguranță) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (denumită în continuare Convenția).

Cuvinte-cheie: arest la domiciliu; Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale.

Titlul lucrării în engleză: The obligation of judges to motivate the arrest decisions. House arrests are a deprivation of liberty by virtue of art. 5 of the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms

Keywords: house arrests; the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms.