Autor: Voicu PUȘCAȘU

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2014

Disponibil online: aici.

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze reglementarea unei garanţii procesual penale de prim rang, şi anume dreptul la tăcere şi la neautoincriminare, îndeosebi în procedura penală română atât în forma vechiului Cod de procedură penală dar, mai ales, a noii reglementări incidente odată cu intrarea în vigoare, la data de 1 februarie 2014, a noului Cod de procedură penală. Se urmăreşte nu doar a se prezenta aspectele de noutate şi continuitate ale reglementării naţionale, dar şi prin raportare la standardul Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi prin analiza altor sisteme de drept din statele cu tradiţie juridică de referinţă în procedura penală, a se verifica dacă noua reglementare se ridică la nivelul aşteptărilor legiuitorului, a unei justiţii moderne şi de calitate.

Cuvinte-cheie: dreptul la tăcere şi la neautoincriminare; reglementarea procesual penală română; noul şi vechiul Cod de procedură penală; drept procesual penal comparat.

Abstract: The present Study aims to analyze the law concerning a highly important criminal procedural safeguard, namely the right to silence and the privilege against self-incrimination, especially within the Romanian criminal procedure, with regards to both the old Criminal Procedure Code, but, above all, to the new law concerning the right mentioned, with the entry into force on 1st of February 2014 of the new Code of Criminal Procedure. It aims not only to present the issues of novelty and continuity of national legislation but also, in relation to the standard of the European Court of Human Rights, and by an
analysis of other legal systems in countries with a legal tradition of an outmost importance in the criminal procedure, to verify whether the new law meets the expectations of the legislative, namely that of a modern and high-quality justice.

Keywords: the right to silence and the privilege against self-incrimination; the Romanian criminal procedure law; the new and the old Code of Criminal Procedure; comparative criminal procedure law.