Autor: Valeria PÎRLEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest articol tratează în detaliu o analiză a tatuajelor, formând în acest scop o clasificare multiaxială care poate servi drept un ghid de studiu și încadrare a tatuajelor în anumite categorii, ori obținerea de informații semnificative despre identitatea purtătorului tatuajului este posibilă doar cu ajutorul decriptării, adică stabilirii încărcăturii sale semantice. Tatuajele, prin persistența lor, sunt mijloace rapide de identificare. Tatuajele pot fi extrem de utile, deoarece acestea pot servi ca parte integrantă a rapoartelor martorilor oculari sau pot fi înregistrate prin fotografie sau videografie în timpul comiterii unei infracțiuni. Ținând cont de faptul că știința criminalistică este o materie multidisciplinară, abordarea acestei teme din perspectiva mai multor aspecte, a fost primordială în înțelegerea tatuajului, și a demonstrării că cele mai fiabile interpretări provin din științele medico-legale, criminologice și sociologice.

Cuvinte-cheie: Criminalistică; tatuaje; semnificația și clasificarea tatuajelor.

Titlul lucrării în engleză: Multiaxial classification of tattoos: Its importance in forensic investigations

Abstract: This paper examines in detail an analysis of tattoos, creating, for this purpose, a multiaxial classification that can serve as a guide for the study and classification of tattoos in certain categories, since obtaining meaningful information about the identity of the tattoo wearer is possible only through decryption which is the establishment of its semantic load. Tattoos, due to their persistence, are quick means of identification, Tattoos can be extremely useful inasmuch as they can serve as an integral part of eyewitness reports or can be recorded through photography or videography during the perpetration of a felony. Given that forensic science is a multidisciplinary subject, addressing this issue from several perspectives has been paramount for understanding tattooing, and demonstrating that the most reliable interpretations come from forensic, criminological and sociological sciences.

Keywords: Forensic Sciences; tattoos; the meaning and classification of tattoos.