Autor: Djulieta VASILOI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Și pe timp de pandemie statul continuă promovarea asigurării securității societății prin modificarea actului normativ. Ținând cont de faptul că politica penală are ca segment supravegherea legii penale, asistăm la modificarea acesteia prin incriminarea unor infracțiuni sau penalizarea altor.

Cuvinte-cheie: crime; pandemie; pericol; lege penală; incriminare; dezincriminare.

Titlul lucrării în engleză: Crime fluctuations during a pandemic time

Abstract: And during the pandemic, the state continued to promote the security of society by amending the normative act. Taking into account the fact that criminal policy has as a segment the supervision of the criminal law, we are witnessing its modification by incriminating some crimes or penalizing others.

Keywords: crimes; pandemic; danger; criminal law; incrimination; decriminalization.