Autor: Cristina GAVRILUȚĂ, Costel GÎTLAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Textul își propune să aducă în atenție o problematică cunoscută în domeniul devianței și delincvenței, cea a violenței în familie, din perspectiva unei perioade de criză pe care o traversăm la nivel global, pandemia COVID-19. Plecând de la unele aprecieri teoretice cu caracter interdisciplinar, ne-am propus să analizăm care a fost situația violenței domestice în țara noastră în anul 2020, în plină pandemie. Astfel, am identificat o serie de particularități ale fenomenului violenței familiale în ceea ce privește sesizarea faptelor, dar și a manierei de intervenție instituțională, specializată. Deși analiza cifrelor statistice ale poliției nu indică neapărat o creștere a nivelului violenței intrafamiliale față de anul 2019, credem că „cifra neagră” (faptele neraportate autorităților) ascunde o bună parte a fenomenului. Perioadele de criză acutizează disfuncțiile sociale și conflictele familiale, motiv pentru care, la finalul lucrării, am făcut un set de propuneri pentru eficientizarea intervenției în sprijinul victimelor.

Cuvinte-cheie: pandemie; violență în familie; agresor; victimă; intervenție.

Titlul lucrării în engleză: Domestic violence in the Covid-19 pandemic. Referral and intervention in conditions of epidemiological risk

Abstract: The text aims to bring into attention a well-known issue in the field of deviance and delinquency, respectively of family violence, from the perspective of a crisis period we are all going through at global level, the COVID-19 pandemic. Starting from various theoretical assessments with an interdisciplinary character, we set out to analyze the situation regarding the domestic violence in our country in 2020, in the midst of a pandemic. Therefore, we identified various particularities regarding the domestic violence phenomenon, more precisely on the notification of the cases, as well as on the institutional, specialized intervention manner. Although the analysis of police statistics does not necessarily indicate an increase in the level of intrafamily violence compared to 2019, we believe that the black figure” (the cases not reported to the authorities) hides a big part of this phenomenon. The crisis periods aggravate the social dysfunctions and family conflicts, which is why, at the end of this paper, we’ve made a set of proposals for streamlining the intervention in support of the victims.

Keywords: pandemic; family violence; aggressor; victim; intervention.