Autor: Gheorghe IVAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 532 din 15 iulie 2016, a fost publicată Dec. Curții Constituționale a României (în continuare Dec. C.C.R.) nr. 397/2016 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Dec. nr. 9/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, și ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală C.pr.pen.

Cuvinte-cheie: acord de mediere; constituţionalitate limitată.

Titlul lucrării în engleză: Conclusion of a mediation agreement. Limited constitutionality

Keywords: mediation agreement; limited constitutionality.