Autor: Antonia Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, este incriminată, ca infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă fapta a fost săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Cuvinte-cheie: operaţiuni financiare; fapte de corupţie.

Titlul lucrării în engleză: The meaning of the phrase “financial operations as acts of merchant” in art. 12 letter a) thesis I of Law no. 78/2000 on preventing, discovering and sanctioning of corruption acts, as amended and supplemented

Abstract: In this study, the author examines the phrase „financial operations, as acts of merchant” in art. 12 letter a) thesis I of Law no. 78/2000 on preventing, discovering and sanctioning of corruption acts, as amended and supplemented.

Keywords: acts of merchant; corruption, offense; financial operations.