Autor: Remus Jurj-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Noțiunea de conflict de interese. Evoluția legislației privind incriminarea conflictului de interese. Conflictul de interese generează o stare de incompatibilitate lato sensu, dar, sub aspectul cauzelor care determină această incompatibilitate, conflictul de interese se caracterizează prin faptul că factorul determinant nu este neapărat o situație juridică sau o activitate incompatibilă cu activitatea care este realizată în cadrul atribuțiilor de serviciu, ci un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care-i revin funcționarului public potrivit Constituției României, republicată, și a altor acte normative.

Cuvinte-cheie: conflict de interese; infracţiune.

Titlul lucrării în engleză: The offense of conflict of interests – theory and judicial practice

Abstract: The fulfillment by the person holding a public office of his/her duties without objectiveness and without complying with the principles of impartiality, integrity, transparency of decision-making and the rule of public interest, results in the direct damage to the public interest and it affects the trust the citizens have in the state institutions.

Keywords: conflict of interests; offense.