Autor: NICORICI Cristina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatDacă în literatura juridică străină, şi în special cea germană şi spaniolă, există ample dezbateri despre conceptul de omisiune improprie, şi, totodată, despre definiţia infracţiunii, principiul legalităţii incriminării, relevanţa acţiunii şi inacţiunii ca figuri juridice în dreptul penal, în România discuţiile pe acest subiect sunt mai degrabă modeste. Acest studiu nu îşi propune să răspundă la toate întrebările şi problemele pe care instituţia comisiunii prin omisiune le provoacă; mai degrabă, încerc că analizez care este fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune, şi cum trebuie să privim această figură juridică pentru a putea înţelege şi răspunde corect la întrebările pe care ea le aduce.

Cuvinte-cheie: acţiune; inacţiune; comisiune prin omisiune; limbaj juridic; cauzalitate; valori sociale.

Titlul lucrării în engleză: The theoretical foundation of the institution of commission through omission

Abstract: Despite the fact that in foreign literature, especially German and Spanish, there are extensive debates regarding the concept of improper omission, together with the definition of crime, principle of legality, and the relevance of actions and omissions as criminal law figures, in Romania, discussions on these subjects seem rather modest. The present study does not have the goal of answering all the questions and problems that the institution of commission by omission raises; I rather attempted to analyse what is the theoretical background of the institution of commission by omission, and in what manner can we apply this juridical figure in order to properly understand and respond the questions it raises.

Keywords: action; omission; commission by omission; juridical language; causality; social values.