Autor: Hans-Heinrich JESCHECK; Thomas WEIGEND

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Dogmatica juridico-penală este disciplina care se ocupă de interpretarea, sistematizarea și elaborarea și dezvoltarea dispozițiilor legale și a opiniilor doctrinei științifice din sectorul Dreptului penal. Prin referirile pe care le face la Drept și prin metodele sale se diferențiază de istoria Dreptului penal și de Dreptul penal comparat, dar și de politica penală, a cărui obiect nu este Dreptul așa cum este, ci așa cum ar trebui să fie pentru a-și atinge obiectivele în mod corespunzător. Dogmatica juridico-penală se bucură de o analiză mai profundă și diferențiată (conform unor critici, în diverse puncte inclusiv excesiv de subtil) și de asemenea a fost și încă este influențată pe plan internațional începând cu Liszt (§3, nm. 12) și Binding (§4, nm. 3) până astăzi

Cuvinte-cheie: infracțiune.

Titlul lucrării în engleză: General theory of the offence

Abstract: The new Criminal Code has brought essential changes with regards to the general theory of the offence: it was discarded the social danger and returned to the structure of the offence indicated by Professor Traian Pop at the beginning of XX century.

For this reason we have considered useful to publish a translation from the German doctrine, the main source of inspiration of “Cluj School”, of which ideas are at the basis of the New Criminal Code, enforced since 1st February 2014.

Keywords: The new Criminal Code; general theory of the offence;