Autor: Mihai Alexandru STANCIU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Foarte frecvente în practica judiciară, infracțiunile de abandon de familie și de nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului au cunoscut interpretări diferite, fie că a fost vorba despre întrunirea sau nu a elementelor constitutive ale infracțiunilor menționate a unor comportamente derogatorii de la obligațiile impuse părților de către instanțele de judecată sau despre modalitatea de încadrare juridică a acestora, fie că a fost vorba despre aspecte de ordin procedural, precum momentul de la care începe să curgă termenul prevăzut de lege pentru formularea plângerii prealabile, față de caracterul continuu sau continuat ale infracțiunilor. Unele dintre acestea au fost tranșate de către instanța supremă prin intermediul instrumentelor proprii de a impune o anumită interpretare generală și obligatorie, în timp ce altele continuă să nască soluții contradictorii în practica judiciară.

Cuvinte-cheie: abandon de familie; nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului; plângere prealabilă; practică neunitară.

Titlul lucrării în engleză: Differences in judicial practice regarding some offences against the family

Abstract: Very common in the judicial practice, the offenses of family abandonment and failure to comply with the measures regarding the custody of the minor, have had different. interpretations, whether it was about the assembly of the constituent elements of the offenses of derogatory behaviors from the obligations imposed to the parties by the courts or about their legal classification, whether it was procedural issues, such as the moment from which the term provided by the law for filing the prior complaint begins to flow, regarding the continuous nature of the offenses. Some of these have been cut by the supreme court through its own instruments to impose a certain general and obligatory interpretation, while others continue to provide contradictory solutions in judicial practice.

Keywords: abandonment of family; failure to comply with the measures regarding the custody of the minor; prior complaint; non-unitary practice.