Autor: Bogdan Liviu Pănoiu

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Așa cum îndeobște este cunoscut, săvârșirea unei infracțiuni dă naștere raportului juridic de conflict, fiind pus in mișcare întreg angrenajul tragerii la răspundere penală a celui vinovat. Deși in mod traditional se afirma că ineluctabilitatea şi promptitudinea sancțiunii reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de prezervare a ordinii sociale, de prevenire a comportamentelor penalmente reprobabile, este de remarcat că legiuitorul penal, din considerente social-umane şi de politică penală sau, poate, întemeindu-se pe o filosofie utilitaristă, prin intermediul art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, a reglementat o cauză specială de nepedepsire şi o cauză specială de atenuare a răspunderii penale în favoarea celui care se face vinovat de săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute de art. 2-9 din Legea 143/2000. In prezentul demers ne propunem să oferim o analiză a regimului juridic al celor două cauze, examinând, printre altele, condițiile in care devin aplicabile, caracteristicile şi interferentele cu alte instituții juridice de drept penal.

Cuvinte-cheie: Legea 143/2000; cauze de impunitate; cauze de reducere a pedepsei.

Titlul lucrării în engleză: Theoretical and practical aspects regarding the causes of impunity and mitigation of the punishment provided by Law no. 143/2000 on preventing and fighting illicit drug trafficking and consumption

Abstract: As it is commonly known, committing a crime gives rise to a legal relationship between the state, represented by the Public Ministry, and the guilty person. Although it is traditionally considered that the inevitability and promptness of the sanction is one of the most effective ways to preserve the social order, we notice that the criminal legislator, for social-human and criminal policy reasons, or perhaps, based on a utilitarian philosophy, through the medium of art. 14 and art. 15 of the Law nr. 143 of 2000 on preventing and combating illicit drug trafficking and consumption, regulated a special case of impunit and a special case of mitigation of the criminal liability in favor of the one who is guilty of committing one of the crimes provided by art. 2-9. In the present approach we intend to offer an analysis of the legal regime of the two cases, examining, among others, the conditions under which they become applicable, the characteristics, the effects they produce and the interferences with other legal institutions of criminal law.

Keywords: punishment-reducing causes; cases of impunity; drugs.