Autor: Doru Ioan CRISTESCU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Anchetarea infracțiunilor contra securității naționale și de terorism, cu excepția celor care sunt constatate in mod spontan, presupun in cele mai multe cazuri, trecerea de la procesul investigativ informativ operativ la procesul penal, declanșată prin sesizarea de către organele răspunzătoare cu aplicarea legii in domeniul securității naționale, in condițiile. prevederilor art. 61 din C.pr.pen., a organelor de urmărire penală, operațiune care este supusă unor reguli tactice criminalistice vizând alegerea momentului oportun ale acestei transgresări, precum şi in ce privește efectele asupra procedeelor investigative informativ operative utilizate până la momentul respectiv, in sensul de a se clarifica dacă acestea se întrerup şi sunt continuate prin folosirea procedeelor probatorii din procesul penal sau se continua in paralel cu aceste procedee probatorii, până la momentul ajungerii termenul de valabilitate al mandatului de securitate națională, în temeiul cărora au fost autorizate In intervalul de timp – mai lung sau mai scurt – al parcurgerii momentelor de descoperire constatare – sesizare, activitatea ilicită, supusă monitorizării, ce constituie obiectul material al procesului investigativ operativ, se desfășoară în continuare, urmând iter criminis – ul specific manifestării ilicite concret faptice, prin acte materiale ce constituie acțiuni sau inacțiuni, ce pot constitui o stare de potential pericol cu grade diferite – de la benign, la malign, mai îndepărtat ori iminent – de periculozitate pentru valorile ocrotite constitutional şi in legislația incidentă domeniului vizat. Din această perspectivă devine extrem de semnificativă alegerea momentului, din desfășurarea activității /lor ilicite monitorizate, în care, organele răspunzătoare cu aplicarea legii in domeniul securității naționale, vor proceda la constatarea comiterii unei /unor infracțiuni contra securității naționale şi de terorism şi, implicit, la sesizarea organelor de urmărire penală, finalizând in felul acesta procesul investigativ informativ operativ. Dacă activitățile de descoperire, constatare şi sesizare sunt supuse unor reguli procedural penale şi normative (prevăzute de legea organica si de ordine interne emise de organele răspunzătoare cu aplicarea legit in domeniul securității naționale), pentru operațiunea de alegere a momentului optim pentru constatarea comiterii unei /unor infracțiuni contra securității naționale şi de terorism şi sesizarea organelor de urmărire penală cu respectiva constatare se impune instituirea unor reguli tactice criminalistice, ceea ce isi propune prezentul demers.

Cuvinte-cheie: infracțiuni contra securității naționale şi de terorism: proces investigativ informativ operativ; proces penal; descoperire, constatare şi sesizare a infracțiunilor contra securității naționale şi de terorism.

Titlul lucrării în engleză: Tactics of the transition from the operative informative investigative process to the criminal proceedings in the case of offences against national security and terrorism offences

Abstract: The investigation of offences against national security and terrorism offences, with the exception of those that are found spontaneously, involves in most cases the transition from the operative informative investigative process to the criminal proceedings, triggered by the notification by the bodies responsible for law enforcement in the field of national security, under the provisions of Art. 61 of the Romanian Criminal Procedure Code, of the criminal investigation bodies, an operation that is subject to forensic tactical rules aimed at choosing the appropriate time of this transgression, and regarding the effects on the operative informative investigative procedures used until that time, in the sense of clarifying whether these are interrupted and continued by the use of the evidentiary proceedings in the criminal proceedings, or continued in parallel with these evidentiary proceedings, until the expiry of the period of validity of the national security warrant, under which they were authorized.

Keywords: offences against national security and terrorism offences; operative informative investigative process; criminal proceedings; tactical rules.