Autor: Alexei BARBĂNEAGRĂ, Petru BOLOȘ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prevenirea și combaterea faptelor de corupție, promovarea standardelor de etică și integritate, trebuie să reprezinte unul dintre cele mai importante obiective ale justiției pentru realizarea unui climat juridic menit să orienteze societatea civilă și politică către noi căi de progres economic și social. Corupția reprezintă un flagel al lumii contemporane manifestându-se plenar pe plan economic, administrativ, juridic și politic, lezând desfășurarea normală a relațiilor din aceste domenii.

Cuvinte-cheie: corupție; mită; infracțiune; justiție; funcționar.

Titlul lucrării în engleză: Doctrinal and practical approaches to corruption offences

Abstract: Preventing and combating the corruption facts, the promoting standards ethics and integrity, must represent one of the most important objectives of justice for achieving of a legal climate meant to guide the civil and political society towards new paths of economic and social progress. Corruption is a scourge of the contemporary world, manifesting itself fully on the plan economic, administrative, legal and political, harming the normal development of relations from these fields.

Keywords: corruption; bribery; crime; justice; official.