Autor: Costică CIOCAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol analizează dintr-o perspectivă penală și criminologică raționamentele care îl fac pe autorul unui act ilicit să aleagă între asumarea responsabilității sau evitarea răspunderii penale, pornind de la tezele unor criminologi și filosofi precum Cesare Bonesana Beccaria, Jeremy Bentham sau Étienne De Greeff. Actul criminal, astfel cum vom arăta, modifică traiectoria existențială a persoanei și creează o ruptură tragică în interiorul individului de natură să producă o stare de dezorientare și confuzie. Conștientizarea caracterului ilicit al faptei, teama față de reacția societății și de pedeapsa ce va fi stabilită de instanțele de judecată sunt trei dintre principalele motive analizate în prima parte a articolului pentru care autorul unei fapte penale ar adopta o atitudine de nerecunoaștere a acuzației penale. Partea a doua a articolului va trata poziția procesuală de recunoaștere a vinovăției, analizându-se procesele psihice care duc la realizarea unei mărturisiri sincere în fața organelor de justiție penală.

Cuvinte-cheie: recunoașterea vinovăției; responsabilitate penală; pedeapsă; reacție socială.

Titlul lucrării în engleză: Post-crime dilemmas – between taking responsibilities and denying the act committed (I)

Abstract: This article examines from a criminal and criminological perspective the reasons that make the perpetrator of a criminal act choose between assuming responsibility or avoiding criminal liability, based on the theories of criminologists and philosophers such as Cesare Bonesana Beccaria, Jeremy Bentham and Étienne De Greeff. The criminal act, as we shall show, changes a person’s existential trajectory and creates a dramatic break within the individual that is likely to create a state of disorientation and confusion. Awareness of the unlawful nature of the act, fear of society’s reaction and of the punishment that will be imposed by the courts are three of the main reasons analysed in the first part of the article why the perpetrator of a criminal act would adopt an attitude of denying the criminal charge. The second part of the article will discuss the procedural position of the plea of guilty, analysing the mental processes that lead to the making of a truthful confession before criminal justice authorities.

Keywords: plea of guilty; penal responsibility; punishment; social reaction.