Autor: Valeriu BUJOR, Larisa BUGA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol, autorii, abordează expertiza criminologică ca una din formele necesare în vederea analizei și evaluării actelor normative pentru a se evidenția normele care, ulterior, ar putea contribui la apariția riscurilor criminogene. Autorii încearcă definirea expertizei criminologice și determină caracteristicele acesteia. Se apreciază expertiza criminologică ca un element al mecanismului anticrimă care ar trebui să fie introdus în cadrul legal obligatoriu pentru toate tipurile de acte normative.

Cuvinte-cheie: expertiza criminologică; act normativ; tehnica legislativă; criminalitate; mecanismul anticrimă.

Titlul lucrării în engleză: Criminological expertise in the criminal prevention mechanism

Abstract: In this article, the authors address the criminological expertise as one of the necessary forms for the analysis and evaluation of normative acts in order to highlight the norms could then contribute, later, to the occurrence of criminal risks. The authors try to define criminological expertise and determine its characteristics. Criminological expertise is appreciated as an element of the anti-crime mechanism that should be introduced in the legally binding framework for all types of normative acts.

Keywords: criminological expertise; normative act; legislative technique; crime; anti-crime mechanism.