Autor: HUSTI Georgian Marcel

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatParchetul European (EPPO) este prevăzut să-şi asume funcţiile până la sfârşitul anului 2020. Prin urmare, faza de construcţie va fi de aproximativ trei ani. În sistemul juridic naţional românesc şi, în general, în statele care au decis să adere la această cooperare consolidată, trebuie să se facă numeroase schimbări. Pentru a exemplifica, în România, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Codul de procedură penală trebuie actualizate pentru a include Regulamentul Consiliului (UE) 2017/1939. Scopul acestui studiu este de a prezenta unele dintre provocările care decurg din punerea în aplicare a Regulamentului menţionat, cum ar fi relaţia dintre parchetul naţional şi cel european, respectiv care este autoritatea naţională care se va pronunţa asupra conflictelor de competenţă.

Cuvinte-cheie: Parchetul European; procuratura naţională; conflictele de jurisdicţie; procedura penală; procurorul general; ministrul justiţiei; dreptul de evocare; Regulamentul Consiliului (UE) 2017/1939; judecătorul naţional; raison d’etre a EPPO.

Titlul lucrării în engleză: The relationship between the European Public Prosecutor’s Office and the National Prosecutor’s Office

Abstract: The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is envisaged to take up its functions by the end of 2020. Therefore, the build-up phase will be of about three years. In the Romanian national legal system, and in general, in the states who have decided to join this enhanced cooperation, numerous changes must be made. To exemplify, in Romania, Law no. 303/2004 regarding the status of judges and prosecutors, Law no. 304/2004 regarding the organization of the judiciary and Law no. 135/2010 on Criminal Procedure have to be updated to incorporate Council Regulation (EU) 2017/1939. The purpose of this article is to try and analyze some of the challenges that arise from implementing said regulation, such as the relationship between the local prosecutor’s office and the European one and which is the national authority to rule on conflicts of jurisdiction.

Keywords: European Public Prosecutor’s Office; national prosecutor’s office; conflicts of jurisdiction; criminal procedure; general prosecutor; minister of justice; right of evocation; Council Regulation (EU) 2017/1939; national judge; European Union; enhanced cooperation; criminal law; the raison d’etre of the EPPO.