Autor: Ioana-Narcisa ANIŢULESEI

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPornind de la identificarea manierei în care legiuitorul român se raportează la atribuirea formei ilicitului penal unor comportamente menite să denatureze concurenţa loială între actorii comerciali, autorul îşi propune ca, prin prezentul studiu, să realizeze o analiză amănunţită a valenţelor normelor de incriminare prev. la art. 5 lit. c) şi d) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale. Punctual, sunt tratate aspecte problematice privind acte de natură a afecta interesele sau activitatea competitorilor în urma unor acţiuni de spionaj comercial ori industrial, sau în urma încălcării unor relaţii de încredere stabilite între persoanele juridice şi persoanele fizice angajate de către acestea, care au îndatorirea de confidenţialitate.

Semnalând, de asemenea, minusurile reglementărilor legale evocate, autorul scoate în relief elemente de drept comparat prin prisma cărora cititorii pot constata, în cunoştinţă de cauză, neajunsurile şi incertitudinile presărate printre elementele constitutive ale infracţiunilor ce fac obiectul acestui demers.

Nu în ultimul rând, este evidenţiată şi relaţia dintre infracţiunile ce reprezintă obiectul central al articolului şi alte infracţiuni cu care acestea ar putea interfera.

Cuvinte-cheie: secret comercial; funcţionar public; concurenţă neloială; piaţă concurenţială; atribuţii de serviciu; abuz în serviciu

Titlul lucrării în engleză: Critical Considerations regarding the Offence provided by Article 5 letter e) of Law no. 11/1991 on Combating Unfair Competition

Abstract: Starting with the identification of the legal provisions regarding the criminalization of anticompetitive behaviours in the Romanian legislation, the present study reveals the main shortcomings of the provision included in art. 5. par e) from Law no. 11/1991 regarding the combating of unfair competition in the competitive market, which punishes the illegal use, by a civil servant, of a trade secret of which he has become aware of in the exercise of his duties, insofar as it has affected the interests or the activity of a company.

Also, the author carries out a detailed analysis of the main elements of the chosen offense, starting with the very meaning and legal structure of the notion of commercial secret and also addressing problematic aspects regarding the relationship between the present offense and other criminal offenses that involve relevant similarities.

Keywords: commercial secret; civil servant; unfair competition; the competitive market; service duties; abuse of service