Autor: MARIN Cătălin, POP Cristina Teodora

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrin decizia nr. 147 din 13 martie 2019, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului unic din Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, act normativ care propune un regim sancţionator mai blând în cazul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală dintre cele prevăzute la art. 8 şi 9 din Legea nr. 241/2005. Adoptarea legii ce face obiectul prezentului articol are la bază interesul public major de recuperare a prejudiciilor produse prin comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, având în vedere faptul că valoarea acestor prejudicii este, în unele cazuri, una foarte ridicată. Declararea ca neconstituţională a prevederilor legii analizată obligă însă Parlamentul la reexaminarea acestora în sensul punerii lor în acord cu dispoziţiile Legii fundamentale.

Cuvinte-cheie: infracţiuni de evaziune fiscală, regim sancţionator, control de constituţionalitate, efectele deciziilor Curţii Constituţionale.

Titlul lucrării în engleză: Decision no. 147 of 13 March 2019 of the Constitutional Court, regarding the Law for amending and completing Article 10 of Law no. 241/2005 on preventing and combating tax evasion and its effects

Abstract: By Decision no. 147 of March 13, 2019, the Constitutional Court has found unconstitutional the provisions of the single article of the Law for amending and supplementing Article 10 of Law no. 241/2005 for the prevention and combating of tax evasion, a normative act proposing a milder sanctioning regime in the case of committing tax evasion offences from those provided in art. 8 and 9 of Law no. 241/2005. The adoption of the law that is the subject of this article is based on the major public interest to recover the prejudice produced by committing the crimes of tax evasion, considering that the value of these damages is, in some cases, a very high one. However, declaring the provisions of the law unconstitutional obliges Parliament to re-examine and bring them into line with the provisions of the Fundamental Law.

Keywords: offences of tax evasion, sanctioning regime, control of constitutionality, the effects of the decisions of the Constitutional Court.