Autor: Marian Mădălin PUȘCĂ, Manuela Maria NECHITA (căs. PUȘCĂ)

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legalitatea sancțiunilor penale aplicate de instanța de apel poate fi decelată prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură penală. Analiza legalității pedepsei nu este, însă, una exhaustivă, ci se limitează la încălcări ale legii în cazul erorilor care se produc în legătură cu stabilirea pedepsei principale, a pedepselor complementare sau accesorii, dar și a măsurilor educative, fie prin aplicarea unei sancțiuni neprevăzute de lege, fie prin nerespectarea limitelor legale ori a tratamentului sancționator impus de legiuitor. Prezentul studiu urmărește ilustrarea formulei de interpretare jurisprudențială a Înaltei Curți în materia legalității pedepsei în cazuri particulare din perspectiva motivului de casare prevăzut de art. 438 pct. 12 Cod procedură penală. Avem în vedere ca mijloace metodologice utilizate următoarele: literature review, analiză, interpretare.

Cuvinte-cheie: legalitatea pedepsei; recurs în casație; jurisprudență Înalta Curte de Casație și Justiție.

Titlul lucrării în engleză: Legality of the Punishment from the Perspective of the Case of Cassation provided by Art. 438 Paragraph (1) Point 12 of the Code of Criminal Procedure

Abstract: The legality of the criminal sanctions applied by the appellate court can be detected in the light of the cassation case provided by art. 438 par. (1) point 12 of the Code of Criminal Procedure. The analysis of the legality of the punishment is not, however, an exhaustive one, but is limited to violations of the law in case of errors that occur in connection with the establishment of the main punishment, complementary or accessory punishments, but also educational measures, or by applying an unforeseen sanction law, either by non-compliance with the legal limits or the sanctioning treatment imposed by the legislator. The present study aims to illustrate the formula of jurisprudential interpretation of the Supreme Court in the matter of the legality of the punishment in particular cases from the perspective of the cassation case provided by art. 438 point 12 of the Code of Criminal Procedure. We consider as methodological means used the following: literature review, analysis, interpretation

Keywords: legality of punishment; cassation appeal; jurisprudence Supreme Court.