Autor: Cristina NICORICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Infracțiunea comisivă săvârșită prin omisiune nu este echivalentă cu orice inacțiune, ci presupune neîndeplinirea unei obligații de a acționa, obligație ce poate fi impusă prin lege, stabilită prin contract sau poate rezulta din conduita anterioară a subiectului (conform art. 17 Cod penal român). La o primă vedere, ar părea însă că prevederea unei obligații de a acționa în cuprinsul unui contract reprezintă o încălcare a principiului legalității incriminării. În acest sens, s-a încercat, în anul 2018, modificarea art. 17 C. pen. și eliminarea contractului și a conduitei anterioare ca surse a obligației de a acționa, modificare care însă a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională a României, prin decizia nr. 650/2018. În cuprinsul acestui articol se va analiza așadar în ce măsură este încălcat principiul legalității incriminării prin prevederea unei obligații de a acționa, a cărei încălcare atrage răspunderea penală a persoanei, într-un contract.

Cuvinte-cheie: comisiune prin omisiune; omisiune improprie; contract; obligație de a acționa; principiul legalității incriminării.

Titlul lucrării în engleză: The Contract as a Source of the Duty to Act and the Principle of Legality

Abstract: The crime committed by omission is not equivalent with every inaction of a person, but it supposes failure to comply with a duty to act, duty that can be imposed by the law, regulated in a contract or that can result from a previous conduct of the subject (according to art. 17 of Romanian Criminal code). At first sight, it might seem that regulating a duty to act in a contract represents a violation of the principle of legality. Is was attempted, in 2018, a modification of the provision of article 17 of Criminal code resulting in elimination of the contract and the previous conduct as sources of the duty to act, modification that was declared as unconstitutional by the Constitutional Court of Romania (decision nr. 650/2018). In this article it will be analyzed, therefore, in what measure it can be said that it is violated the principle of legality by foreseeing the duty to act, whose failure attracts criminal liability, in a contract.

Keywords: commission by omission; improper omission; contract; duty to act; principle of legality.