Autor: Alexandru MARIȚ, Lilia PÎSLARIU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol conține informații despre manipulările genetice, experimentele asupra embrionilor umani, fecundarea in vitro, traficul de organe, țesuturi și celule umane, clonarea umană, etc. De aceea este necesar de a stabili modalități eficiente de protecție a dreptului la integritatea genetică care presupune dreptul nostru absolut asupra corpului propriu. Se impune astfel necesitatea ca legea să țină sub control dezvoltarea științifică, în special legea penală.

Cuvinte-cheie: genom uman; intervenții în patrimoniul genetic; manipulări genetice; clonarea umană; protecție juridică; penal.

Titlul lucrării în engleză: The Necessity of Criminalizing Acts against Human Genome

Abstract: In this paper we tried to provide some information to those interested in the human genome and his legal protection. The result of this manipulations may be sometimes very serious. That is why it is necessary to establish efficient ways of protection of the right of genetical integrity that gives the absolute right over own body. Such an interdiction recalls the need that the law keeps under control the scientific development, especially criminal law.

Keywords: human genome; interventions in genetic heritage; genetic manipulations; legal protection; criminal protection.