Autor: Dragoş-Lucian IVAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Suntem de acord că cei ce încalcă legea penală și lezează relațiile sociale protejate trebuie să fie pedepsiți. Putem să ne punem de acord cu mare ușurință asupra acestei necesități, dar dezbaterea intervine în momentul în care discutăm de modalitatea în care pedepsim, de individualizarea pedepsei, iar în ultimul timp legiuitorul pare a se apleca asupra pedepsei cu închisoarea. Legislatorul se arată preocupat să modifice prevederile legale ce vizează pedeapsa cu închisoarea în ansamblul ei, printre altele și prin atenuarea prevederilor art. 39 Cod penal și prin măsura recursului compensator introdusă prin Legea 169/2017. Observăm o notă aparent discordantă prin propunerea legislativă ce urmărește augmentarea limitelor de pedeapsă cu închisoarea pentru infracțiunea electorală normată de art. 387 C.pen. O să discutăm pe marginea propunerii de modificare a articolului 387 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Cuvinte-cheie: Legea electorală; Lege penală; propunere legislativă; mărirea limitelor pedepsei penale.

Analysis upon the necessity and efficiency of augmenting the limits of the penal punishments. Case study: the legislative proposal that concerns the modification of article 387 of the Penal Code

Abstract: We stand in agreement that those that infringe the penal law, as well as the social relations that are guarded by these norms ought to be punished. Without effort we come to this realization, but the debate begins once we start to discuss the manner in which the law punishes, the individualization of the punishment and in our times the legislator seems to pay particular focus upon the imprisonment punishment. The legislator shows interest in the modification of the legal provisions that cover the imprisonment punishment in its entirety, in the context in which the provisions of article 39 of the Penal code have known a process of attenuation coupled with the measure of compensatory recourse brought about by Law no. 169/2017. We notice a discrepancy between this behaviour and the legislative proposal that desires to augment the punishment provisioned by article 387 in the Penal Code for the electoral infraction. We shall engage into scientific and practical debate upon the legislative proposal that desires to modify article 387 from Law no. 286/2009 regarding the Penal Code.

Keywords: Electoral law; Penal law; legislative proposal; augmenting the limits of the penal punishment.