Autor: Andrei ZARAFIU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prezentul articol îşi propune să analizeze resorturile logico-juridice, dar şi fundamentul unei opinii sedimentate într-o formă aproape absolută în materie penală. Utilizând o abordare echilibrată şi plecând de la premisa că, în cercetare, dubiul sau scepticismul este el însuşi o metodă, articolul propune o alternativă soluţiei tradiţionale. Pe baza unor argumente explicate şi asumate, concluzia analizei este în sensul că beneficiul prorogării legale ar trebui acordat şi în cazul termenelor procedurale pe ore care expiră într-o zi nelucrătoare.

The legal prorogation in the case of procedural terms expressed in hours. Critical note regarding some case-law and doctrinal solutions

Abstract: The current article seeks to analyze the juridical sphere, but also the basis of a view stockpiled in an almost absolute manner within the criminal law field. Using a balanced approach and based on the assumption that within the research field, the doubt or the skepticism constitutes itself a method, the article suggests an alternative to the traditional solution. On the basis of explained and undertaken arguments, the conclusion of the analysis is to the effect that the benefit of the legal prorogation should be given to the procedural terms expressed in hours as well.

Keywords: terms expressed in hours; legal prorogation; expiry; non-working day.