Autor: Monica DOBRESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În cazul faptei de conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat, fără a se deține asigurare pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente, valabilă pe teritoriul României, nu este incidentă infracțiunea reglementată în cuprinsul art. 334 alin. (4) teza ultimă C.p., ci contravenția prevăzută de art. 64 din Legea nr. 136/1995.

Cuvinte-cheie: infracţiune; Codul penal; răspundere civilă; pagube.

Titlul lucrării în engleză: I. Point of view with reference to “the incidence of the offence provided by art. 334 par. (4) the ultimate thesis of the Criminal Code in the case of the act of driving on the public road of a vehicle registered in another state, without owning an insurance of civil responsibility for damages produced in accidents, valid on the territory of Romania”

Abstract: The article was based on the existing incompatible jurisprudence in this matter at the level of the courts in the territorial jurisdiction of Bucharest Court of Appeal.

Keywords: Criminal Code; civil responsibility; damages.