Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol urmăreşte să formuleze, cu titlu de temă de reflecţie pentru doctrina juridico-penală, o interogaţie de ordin general-filosofic, cu incidenţă – în acest domeniu specific al dreptului – pentru un spectru larg, nedeterminat, de probleme practice, concrete, prezente şi viitoare, de interpretare a legii, plecând de la prezentarea unei probleme particulare, determinate, şi de la viziunea autorului asupra rezolvării atinse şi impuse în respectivul caz. Interogaţia în cauză poate fi rezumată, în esenţă, astfel: în caz de conflict între ele, care interpretare a normei juridice ar trebui să prevaleze – aceea realizată în litera legii, ori aceea efectuată în spiritul legii? Cazul particular din prezentarea căruia s-a extras interogaţia vizează un aspect legat de procedura medierii, astfel cum se poate realiza aceasta în privinţa laturii penale a unor cauze. Mai precis, este vorba despre stadiul normativ care a determinat pronunţarea, cu titlu de hotărâre prealabilă (aşadar, cu forţă juridică obligatorie pentru instanţe) a deciziei nr. 9/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, aparţinând Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României. Prin această decizie s-a statuat asupra naturii juridice a acordului de mediere intervenit cu privire la latura penală a unor cauze (s-a determinat că acesta are valoare autonomă, drept cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale, fără a constitui doar o modalitate aparte prin care se poate realiza instituţia împăcării – cauză de înlăturare a răspunderii penale reglementată de Codul penal). În subsidiar, decizia în cauză a tranşat şi problema referitoare la posibilitatea ca un asemenea acord de mediere să intervină, în cauzele penale, în faza de judecată, pe întreg parcursul procesului, până la rămânerea definitivă a hotărârii, iar nu doar până la citirea actului de sesizare a instanţei (moment dincolo de care nu mai este posibilă incidenţa instituţiei împăcării).

Cuvinte-cheie: mediere; latură penală; cauze generale de înlăturare a răspunderii penale; momentul procesual până la care acordul de mediere cu privire la latura penală a unor cauze poate interveni pentru a înlătura răspunderea penală; decizia nr. 9/2015 (hotărâre prealabilă) a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României.

Titlul lucrării în engleză: About how a correct legal interpretation of the law may be absurd: the meditation agreement regarding the criminal aspect of the some cases as a sui generis reason for removal of criminal liability (or: literal interpretation of the law vs. interpreting the law in it’s spirit)

Abstract: This article seeks to formulate, as a matter of reflection for the criminal law doctrine, an interrogation that has a general-philosophical incidence – in this specific area of law – for a broad area of practical problems (both present and future ones) encountered in the process of interpreting the law, following the submission of a particular case and the author’s vision on the manner in which it was solved. The interrogation may be summed up, essentially, as follows: in case of conflict between them, which method of interpretation of the legal norms should prevail – the one carried out in strict observance to the letter of the law, or the one conducted with more regard to the spirit of the law? The particular case from which this interrogation was extracted concerns an aspect of the mediation procedure, as this can be carried out in criminal cases, in Romania. More specifically, it consist in a critical description of the legislation that gave rise to the legally binding (for the Courts) decision no. 9/2015 enacted by the Panel of judges with authority to solve issues of interpretation of the law, in criminal matters, from the High Court of Cassation and Justice of Romania. This decision stated on the issue of determining the legal nature of the mediation agreement in criminal cases, as an independent (sui-generis) cause of removal of criminal liability, and not just as one particular way for the accomplished of another institution, the reconciliation, regulated in the Criminal Code of Romania as a cause of removing criminal liability. In secondary, the decision stated on the possibility of the mediation agreement to take place, in criminal cases (thus removing the criminal liability) at any stage during the trial in front of the Court, and not only to the point when the indictment is read (the moment when the case is referred to the Court by the prosecutor’s office), as it is the case for the institution of reconciliation, according to the new Romanian Criminal Code.

Keywords: mediation agreement; the criminal side of some cases; legal general causes for removal of criminal liability; the procedural moment by which the mediation agreement regarding the criminal side of some cases may intervene in order to remove criminal liability; Decision no. 9/2015 (preliminary ruling) pronounced by the Panel of judges with authority to unravel (solve) questions of law, from the High Court of Cassation and Justice of Romania.