Autor: Maria Ioana MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul analizează conţinutul normativ al art. 44 alin. (1) Cod penal  – pluralitatea  intermediară – din  necesitatea unei corecte determinări a sferei situaţiilor/cazurilor pe care textul legal o acoperă, insistându-se pe problemele de departajare între formele sub care se poate manifesta instituţia pluralităţii de infracţiuni. Tangenţial, sunt menţionate şi unele aspecte referitoare la sancţionarea pluralităţii intermediare (problemele ridicate în materia tratamentului penal aplicabil urmând a fi analizate într-o continuare a prezentului articol).

Cuvinte-cheie: pluralitate de infracţiuni; pluralitate intermediară; condamnare definitivă la o pedeapsă neexecutată sau executată parţial; neîntrunirea condiţiilor prevăzute de lege pentru starea de recidivă; infractor – persoană fizică; infractor – persoană juridică.

Abstract: The article analyzes the normative content of art. 44 para. (1) Romanian Criminal Code-intermediate plurality of offences – aiming to offer an accurate measurement of the range of situations / cases that the legal text covers, insisting on aspects regarding the forms in which the institution of plurality of offences can manifest itself. Tangentially, there are also mentioned some aspects related to the sanctioning of the intermediate plurality of offences in the current Romanian Criminal law (the main aspects raised in regard to the criminal treatment applicable, in those situations, are to be analyzed in a separate, subsequent, article).

Keywords: plurality of offences; intermediate plurality of offences; final conviction to a punishment which has not yet been entirely executed; the lack of meeting the conditions provided by law for the existence of the state of recidivism; individual offender; legal entity offender.