Autor: Olga-Andreea URDA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr.1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Normele adoptate la nivelul Uniunii Europene în scopul realizării spațiului de libertate, securitate și justiție, au în vedere nu numai armonizarea reglementărilor în materia dreptului penal material, dar și crearea unui cadrul instituțional centralizat. Agențiile și oficiile Uniunii Europene ce au competențe în prevenirea și combaterea criminalității asigură aplicarea efectivă a normelor de drept penal european. Statul român aplică normele de instituire a acestor entități și creează forme naționale de cooperare și legătură cu cele existente la nivel european.

Cuvinte-cheie: spațiu de libertate, securitate și justiție; Uniunea Europeană; infracțiuni transfrontaliere; criminalitate organizată.

Titlul lucrării în engleză: European agencies and offices for the area of freedom, security and justice

Abstract: The rules adopted at EU level for the achievement of an area of freedom, security and justice, are aiming not only at the harmonization of the regulations of the criminal law but also on the creation of a centralized institutional framework. Agencies and offices of the European Union which have competence in preventing and combating crime are ensuring effective application of the European criminal law norms. Romanian State applies the rules establishing these national entities and establishes forms of cooperation and liaison with those at European level.

Keywords: space of freedom; security and justice; the European Union; cross- border crime; organized crime.