Autor: Anda CRIȘU-CIOCÎNTĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În practica judiciară cazurile ce au ca obiect infracțiuni contra vieții și infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății sunt extrem de frecvente și, de multe ori, problema de drept care apare și se impune a fi tranșată în astfel de spețe este aceea a deosebirii infracțiunii de omor de infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte și respectiv a infracțiunii de tentativa la omor de infracțiunile de lovirea sau alte violențe ori vătămarea corporală. Elementul esențial care stă la baza deosebirii unei infracțiuni contra vieții de o infracțiune contra integrității corporale sau sănătății este latura subiectivă, adică poziția psihică a făptuitorului din momentul în care a comis fapta. Stabilirea poziției psihice a făptuitorului trebuie fundamentată pe o serie de criterii obiective extrase din modalitățile prin care făptuitorul și-a exteriorizat comportamentul și din împrejurările concrete în care a avut loc săvârșirea faptei. Încadrarea cu acuratețe în drept a faptei comise este atributul organelor judiciare care trebuie să-și argumenteze și să probeze obiectiv soluția adoptată.

Cuvinte-cheie: latura subiectivă; intenția de a ucide; intenția de a vătăma; criterii obiective pentru determinarea intenției; încadrare juridică.

Titlul lucrării în engleză: The subjective aspect – an essential element that makes the difference between the offences against life and the offences against body integrity or health. Cases and practical solutions

Abstract: There are extremely frequent cases in the judicial practice that have as a subject offences against life and offences against the body integrity or health. The real issue that arises and is imposed to be solved in such cases is very often the issue of the difference between the murder offence and the offence of hitting or lethal bodily prejudice and respectively the difference between the offence of murder attempt and the offence of hitting or other violence or the bodily prejudice. The essential element that makes the difference between an offence against life and an offence against the body integrity or health is the subjective aspect, namely the perpetrator’s psychical position since the moment he/she committed the crime. The perpetrator’s psychical position must be established in accordance with a series of objective criteria extracted from the modalities by which the perpetrator exteriorized his/her behavior and from the concrete circumstances in which the crime was committed. The accurate legal classification of the committed crime is the attribute of the judicial bodies that must motivate and prove the adopted solution objectively.

Keywords: the subjective aspect; the intention to kill; the intention to hurt; objective criteria in order to determine the intention; juridical classification.