Autor: MEDEANU Tiberiu
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Codul rutier sancţionează cu amendă şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului.

Altă prevedere din Codul rutier stabileşte că sancţiunea complementară a interzicerii dreptului de a conduce se majorează la 90 de zile în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de circulaţie încălcată se prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Legislaţia rutieră nu defineşte noţiunea „vătămare corporală”, astfel că se aplică excesiv măsura sancţiunii complementare, chiar în cazul inexistenţei unei leziuni, considerându-se că este suficient contactul cu autovehiculul.
Cuvinte-cheie: circulaţie rutieră; trecere pentru pietoni; neacordarea priorităţii; sancţiune complementară; interzicerea dreptului de a conduce.
Abstract: The road code penalizes with a fine and suspending the exercise of the right to drive for a period of 30 days, not giving priority to crossing the pedestrians engaged in the legal crossing of the road.

Another provision in the Road Code establishes that the complementary sanction of the ban on the right to drive is increased to 90 days in the case of the traffic accident from which the death occurred or injury to a person and the court or prosecutor ordered the classification, waiving the prosecution, giving up punishment or postponement of punishment, if for the traffic rule violated suspension of exercise of the right to drive is foreseen.

Road legislation does not define the notion of „bodily injury”, so that the complementary sanction measure is excessive, even in the absence of an injury, considering that contact with the vehicle is sufficient.
Keywords: road traffic; crossing for pedestrians; not giving priority; complementary sanction; banning the right to drive.