Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să evidențieze o serie de probleme privind realizarea expertizei în procesul penal contemporan. De exemplu, una dintre aceste probleme se referă la dreptul părților și subiecților procesuali principali de a se implica în activitatea de expertiză realizată de către expert. O altă problemă constă în a stabili dacă este necesar ca laboratoarele de expertiză să îndeplinească anumite condiții stricte pentru a fi acreditate sau dacă legislația referitoare la aceste laboratoare poate fi permisivă. Un posibil răspuns ar putea fi găsit printr-o analiză de drept comparat, observând dacă, atunci când legislația este flexibilă, au apărut sau nu erori în desfășurarea activității de expertiză. În ansamblu, lucrarea de față evidențiază ideea că o reglementare legală optimă a realizării expertizelor reprezintă un real ajutor adus demersului de stabilire a adevărului în procesul penal.

Cuvinte-cheie: expertiză; procedură penală; criminalistică; adevăr judiciar.

Titlul lucrării în engleză: Contemporary issues regarding the use of expertise in criminal cases

Abstract: This paper aims to reveal some issues in the use of expertise in present day criminal cases. For instance, one of these issues regards the possibility for the parties to involve in the forensic activity performed by the expert and the amplitude of such an involvement. Another issue consists in understanding the necessity that the forensic laboratories require a form of accreditation. The answer may be found out by comparing the results obtained by different forensic scientists, of whom some had and some didn’t have special accreditation. Overall, the paper emphasizes the idea that a better regulation of the use of expertise means an additional support in finding the truth in criminal cases.

Keywords: expertise; criminal procedure; forensic science; judicial truth.