Autor: Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul analizează impactul teoretic şi jurisprudenţial a două decizii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în ceea ce priveşte natura infracţiunii reglementate de art. 181 din Legea nr. 78/2000 şi relaţiile acesteia cu infracţiunile de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi fals.

Cuvinte-cheie: corupţie, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, fals, înscrisuri, declaraţii, concurs
de infracţiuni, infracţiune complexă.

The offense of using or presenting in bad faith false, inaccurate or incomplete documents or statements in the interpretative jurisprudence of the High Court of Cassation and Justice

Abstract: The study analyzes the theoretical and jurisprudential impact of two decisions pronounced by the High Court of Cassation and Justice regarding the nature of the crime regulated by art. 181 of Law no. 78/2000 and its relations with the offenses of fraud, illegal obtaining of funds and forgery.

Keywords: corruption; fraud; illegal obtaining of funds; forgery; documents; statements; concurrent
offences; complex crime.