Autor: Daniel CRISTEA

Publicat în: Curierul judiciar nr. 3/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: GDPR (General Data Protection Regulation-acronim al Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal) reprezintă un mare pas înainte în legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aduceți beneficii clare subliniind importanța menținerii unui acces limitat la datele cu caracter personal, precum și importanța datelor cu caracter personal în menținerea integrității drepturilor personale și a libertăților fundamentale. A fost creată astfel posibilitatea din partea cetățenilor de a verifica modul în care datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate, iar de altă parte a autorităților să poată controla și preveni utilizarea acestora (cum ar trebui să fie pentru buna funcționare în cadrul activităţi de urmărire penală).

Cuvinte-cheie: protecția datelor cu caracter personal; confidențialitatea; urmarire penala; GDPR.

Confidentiality of criminal prosecution in the Republic of Moldova and Romania as a guarantee of personal data protection

Abstract: GDPR (General Data Protection Regulation-acronym of EU Regulation 2016/679 on protection personal data) is a big step forward in legislation on the protection of personal data. Bring clear benefits by emphasizing the importance maintaining limited access to personal data as well the importance of personal data in maintaining integrity personal rights and fundamental freedoms. It was created that way the possibility on the part of citizens to check how in which personal data are collected and used, and on another part of the authorities to be able to control and prevent their use (as it should be for good functioning within the criminal investigation activities).

Keywords: protection of personal data; confidentiality; prosecution; GDPR.