Autor: Bianca IVĂNESCU

Publicat în: Curierul Judiciar nr 3/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Ținând cont de legislația penală actuală, care interzice consumul de droguri, dar nu prevede o sancțiune pentru acest tip de comportament, prezentul articol analizează baza acestei tehnici legislative specifice prin stabilirea unor repere pentru atragerea răspunderii penale, prin raportare la practica instanțelor de judecată și la normele în vigoare.

Cuvinte-cheie: consum de droguri; deţinere; răspunderea penala; efect psihoactiv; trafic de droguri.

Drug consumption – Forbidden, therefore legal?

Abstract: Taking into account the current criminal law legislation, which prohibits drug consumption, but does not provide a sanction for this type of behaviour, the present article analyses the basis behind this specific legislative technique, by setting some benchmarks for attracting criminal liability, by reference to the practice of the courts and the rules in effect.

Keywords: drug consumption; possession; criminal liability; psychoactive effect; drug trafficking.